• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

Wykonujemy systemy Dystrybucji Gorącego Powietrza (DGP) i zapewniamy dostawę turbin, filtrów, rur i akcesoriów. System Dystrybucji Gorącego Powietrza jest najpopularniejszym systemem ogrzewania z wykorzystaniem kominka, który pozwala na dostarczenie ogrzanego powietrza nawet do najodleglejszych pomieszczeń od niego. Zasada działania systemu DGP polega na zasysaniu gorącego powietrza z kapy kominka przez turbinę i transportowaniu go po podziale wskrzynce rozdzielczej za pomocą przewodów izolowanych do pomieszczeń z regulowanymi nawiewnikami. System DGP najlepiej zaplanować na etapie projektu domu, pozwoli to w dogodny i racjonalny sposób umieścić aparat nawiewny, przewody izolowane i punkty nawiewników.